Göteborgs Ciklid- och Akvariesällskap

Inte bara ciklider

Till säljare på GCAs auktioner:

Inlämning av auktionsobjekt startar kl 10:00. Kom så tidigt som möjligt, speciellt om du har många objekt som skall checkas in.

Alla objekt kontrolleras och bockas av och detta tar lite tid! Vi slår ihop objekt om vi anser att de inte kommer att bli sålda för lägsta utropspris var för sig. Säljare som kommer efter kl 11:30 kommer att få sina poster utropade sist i auktionen!

Efter att auktionen har startat (kl 12:00) stänger incheckningen och det är då inte längre möjligt att lämna in poster till försäljning, varken till fastpris eller auktion.

Vi har enkla regler för att se till att kvaliteten på det som säljs är bra och
att regler och lagar följs.

 • Lägsta utrop är 30 kr (20 kr för att sälja på fastprisbordet)
  Om ett objekt inte kan förväntas bli sålt för lägsta utropspris så kommer vi inte att ta emot det. Om en säljare har många mindre objekt som var för sig inte når upp till lägsta utropspris så slår vi ihop flera. Gör gärna denna bedömning själv, innan du anmäler objektet! 
  Sätt inte utropspriset för högt, då kanske det inte blir sålt och det går åt onödig tid till ett objekt om det är ett för högt utgångspris
 • Allt som ropas ut visas på storbildskärm, därför bör genomskinliga påsar utan tryck användas, så att man kan se innehållet.
 • Fisk som visar tecken på sjukdom/ålderdom får inte tas med till auktionen. Vid sjukdom anses hela karet vara i karantän
 • Riktigt unga fiskar/yngel bör få växa till sig hemma innan de säljs. 
 • Stimlevande fisk ska säljas minst 6 tillsammans (gör förstås inget om de är singelpackade), men gärna fler. 
 • Räkor, oavsett sort packas i grupp på minst 5 och ska ha något att klättra på (nät eller lite mossa)
 • Växter som inte får säljas enligt Jordbruksverket är inte heller säljbara på vår auktion.
 • Vissna/sjuka växter säljs förstås inte.
 • Säljaren ansvarar för att all teknisk utrustning som säljs är i gott fungerande skick, eventuella fel och skador skall märkas tydligt!
 • Tillbehör bör märkas med de viktigaste faktauppgifterna, akvarium märks med mått, dvs bredd, höjd, längd samt antal liter. 
  Ljusarmaturer märks med antal watt och typ, T5, T8, LED osv. 
  Filter med filtervolym, liter per timme, t.ex.
 • Sand och grus tas inte emot för försäljning
 • Endast rötter avsedda för akvariebruk får säljas, märk gärna roten med vad det är för slag.
 • Kontrollera noga utgångsdatum för mediciner och mat!
  Är det för gammalt ska det inte säljas.
 • GCA avgör hur många av varje sort vi kan ta emot på auktionen. Antingen slår vi ihop eller också ber vi dig att minska antalet likadana objekt.
 • Fiskar och växter har ett vetenskapligt namn och oftast även ett handelsnamn. Även om utroparna är duktiga så har de inte tid att stå och fundera ut vad det är i påsarna under auktionen. Ange det vetenskapliga namnet eller handelsnamnet, helst båda!
 • Ange antal hanar, honor och yngel - i den ordningen. 1+3+5 betyder alltså 1 hane, 3 honor och 5 yngel. Finns det t.ex. ingen hane i påsen så skriver man: 0+3+5.
 • Särskilda fiskar såsom vildfångade, bör du märka med var de kommer ifrån.
  Vanliga förkortningar är:
  - VF = Vildfångad fisk
  - F1 = Första generationen efter vildfångade föräldrar
  - F2 = Andra generationen
 • Inte alla akvarister kan namnet på en fisk eller växt. Det är inget att skämmas över.
  Så här kan du göra för att ta reda på det:
  - Kolla i akvarieböcker på biblioteket eller leta på internet för att hitta en bild som stämmer med det du vill sälja. 
  - Ta en bild av objektet och lägg upp på t.ex. ciklid.org:s forum (NCS). Det finns även mängder av grupper på Facebook som kan hjälpa dig. 
  - Om inte heller det fungerar; packa objektet väl kom tidigt till GCAs auktion. Vi har många duktiga akvarister som kan hjälpa dig identifiera vad det är du vill sälja. Men kom tidigt!
 • Om du inte kan stå för det som säljs - lämna det hemma!

 

Vi förbehåller oss rätten att neka objekt som vi anser inte hör till akvaristik! Läs mer om detta under "Vad kan säljas på GCAs auktion?".

Alla säljare ska läsa "Hur man packar fisk" och "Hur man märker sina objekt".

Objekt som inte blir sålda:

Objekt som inte blir sålda under auktionen läggs undan på ett bord i närheten av scenen. De objekt som ligger kvar 30 minuter efter sista utrop, tillfaller föreningen, ingen ersättning utgår till säljaren. Det gäller även objekt på fastprisbordet.

Detta fråntar dock inte säljaren ansvaret att ta reda på sitt osålda objekt!

Skaffa säljar-ID:

Alla säljare måste ha ett säljar-ID och det skapar du genom att klicka här.

Sälja på Auktion:

För att anmäla objekt för auktion klicka här!

Sälja på Fastprisbordet:

För att anmäla objekt för fastprisbordet klicka här!