Göteborgs Ciklid- och Akvariesällskap

Inte bara ciklider

Välkommen till Årsmöte för GCAS

Kallelse till årsmöte i Göteborgs Ciklid och Akvariesällskap den 12/3 kl 18.45.

Plats: Gamlestadens medborgarhus på Brahegatan 11.
Notera att endast de som betalat årsavgiften för 2019 minst en månad innan årsmötet, äger rätt att rösta på årsmötet.

Motioner kan lämnas på möten eller mailas till info@gcas.nu och ska vara inkomna till styrelsen senast 12 februari.

Vi bjuder på traditionsenlig smörgåstårta.

Var vänliga meddela om ni kommer via e-post info@gcas.nu eller via detta evenemang senast den 8/3, tack!

Länk till event på Facebook

Varmt välkomna!

Dagordning:

 • Mötets öppnande 
 • Val av mötesordförande 
 • Val av mötessekreterare 
 • Val av 2 personer att justera protokollet 
 • Godkännande av dagordning 
 • Årsmötets behöriga utlysande 
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
 • Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
 • Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
 • Medlemsavgift för nästa räkenskapsår 
 • Budget
 • Verksamhetsplan
 • Inkomna Motioner
 • Val av ordförande för 1 år
 • Val av 2 ledamöter för 2 år 
 • Val av ledamöter för 1 år 
 • Val av 2 suppleanter för 1 år
 • Val av 2 revisorer för 1 år 
 • Val av 2 personer till valberedningen för 1 år 
 • Övriga frågor 
 • Mötets avslutande