Göteborgs Ciklid- och Akvariesällskap

Inte bara ciklider

Styrelsen 2019

Ordförande - Pia Johansson

Ledamot - David Hellner Andersson

Ledamot - Magnus Nilsson

Ledamot - Lena Mogren

Ledamot - Mari Hällsten

Suppleant - Bosse Gardtman

Suppleant - Magnus Krantz

Personer/funktioner utanför styrelsen

Revisorer - Peter Siberg och Christer Sandberg

Valberedning - Anders Svensson och Lars Bergman

Du når oss i styrelsen lättast genom att maila till  info@gcas.nu