Göteborgs Ciklid- och Akvariesällskap

Inte bara ciklider

Styrelsen 2020

Ordförande - Pia Johansson

Ledamot - Johan Mårtensson

Ledamot - Magnus Nilsson

Ledamot - Magnus Krantz

Ledamot - Mari Hällsten

Ledamot - Maria Hagberg

Suppleant - Lena Mogren

Suppleant - 

 

Personer/funktioner utanför styrelsen

Revisorer - Peter Siberg och Christer Sandberg

Valberedning - Anders Svensson och Lars Bergman

Du når oss i styrelsen lättast genom att maila till  info@gcas.nu