Styrelsen

Styrelsen 2024

Ordförande – Pia Johansson

Kassör – Magnus Krantz

Ledamot – Johan Mårtensson

Ledamot – Mats Andersson

Ledamot – Tove Fager

Suppleant – Lars Bergman

Suppleant – Mari Hällsten


Personer/funktioner utanför styrelsen

Revisorer – Bosse Gardtman

Valberedning – Madeleine Rugner (Sammankallande) och Niklas Johansson


Du når oss i styrelsen lättast genom att maila till  info@gcas.nu