Styrelsen

Styrelsen 2022

Ordförande – Pia Johansson

Kassör – Magnus Nilsson

Ledamot – Johan Mårtensson

Ledamot – Magnus Krantz

Ledamot – Mari Hällsten

Ledamot – Maria Hagberg

Suppleant – Lena Mogren


Personer/funktioner utanför styrelsen

Revisorer – Peter Siberg

Valberedning – Bosse Gardtman och Lars Bergman


Du når oss i styrelsen lättast genom att maila till  info@gcas.nu