Årsmöte 2023-03-14 med miniloppis


Länk till event på Facebook

Till Föreningens betalande medlemmar!
Kallelse till Årsmöte i Göteborgs Ciklid och Akvariesällskap – kl.19.00 Tisdagen den 14 mars 2023
Notera att endast de som betalat årsavgiften för 2023 minst en månad innan årsmötet, äger rätt att rösta på årsmötet.
Motioner kan lämnas på möten eller mailas till info@gcas.nu och ska vara inkomna till styrelsen senast 14/2.
Dagordning för mötet finns nedan,.
Vi bjuder på traditionsenlig smörgåstårta.
Var vänliga meddela om ni kommer via e-post info@gcas.nu senast 6/3 så vi kan beräkna antal portioner med smörgåstårta.
Vi finns från ca 18.30 så kom och ta en fika innan årsmötet börjar.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan. Gamla Kronvägen 62E i Partille

Miniloppis!
Det kommer i samband med årsmötet vara en Akvarie-loppis i miniformat, så passa på att sälj det som ni har över hemma eller köp nåt roligt. Man anmäler det man tar med sig när man kommer. Detta blir efter själva årsmötets avslut.
20 % går till föreningen, man får ta med sig max 10 poster/person och min.pris är 20kr/post.Dagordning för Årsmöte 2023:
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av 2 personer att justera protokollet
Godkännande av dagordning
Årsmötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Medlemsavgift för nästa räkenskapsår
Budget
Verksamhetsplan
Motioner
Val av ordförande
Val av 2 ledamöter för 2 år
Val av ledamöter för 1 år
Val av 2 suppleanter
Val av 2 revisorer
Val av 2 personer till valberedningen
Övriga frågor
Mötets avslutande