Auktion hos GCAS

Här finner du den info som gäller för auktioner hos oss. Läs igenom för här finns bra info både för säljare och köpare.

Till dig som ska sälja på auktionen

Allmänt:

Alla poster ska föranmälas
Länk till föranmälan: Auktion, Fastpris
Länk till anmält gods: Auktion, Fastpris

Alla poster ska ha akvaristiskt innehåll.
Säljaren ska vara kontaktbar under föranmälanstiden om frågor uppstår. Om GCAS ej kan få kontakt med säljaren kan poster strykas.
Säljaren är själv ansvarig för sitt auktionsgods till dess det är sålt, därför ska säljaren personligen vara på plats under auktionsdagen.

GCAS tar 20% av det faktiska försäljningspriset i provision.
Resterande betalas kontant ut till säljaren efter auktionen. Betalning kan även ske till ett konto som anmälts vid föranmälan.

Ta gärna med extra påsar för att kunna packa om gods vid behov. GCAS kommer även att kunna hjälpa till att packa om.
Säljaren ansvarar för att ta hand om gods som inte blivit sålt.
För icke sålt gods som inte säljaren tagit hand om tas en avgift om 30:-/post ut. Detta dras från utbetalningen. Säljaren har inte rätt att i efterhand kräva tillbaka gods denne lämnat kvar.

Se till att vara på plats i god tid för inlämning av det du ska sälja.
Meddela om det är något som ändrats i tex antal eller om någon anmäld post saknas när du lämnar in ditt gods.
Du får etiketter vid anmälan av godset, du märker själv ut ditt gods, och lämnar över det till funktionärerna på plats.

Auktion – Fisk och räkor:

Fisk och räkor kan anmälas till antigen auktion eller fastpris.
Dom djur du säljer ska vara friska och väl packade.
Posterna ska anmälas med rätt artnamn och antal. Om det ändrats något i antal eller könsfördelning från anmälan till inlämning ska detta meddelas vid inlämningen.
Könsfördelningen anges lättast som Hane.Hona.yngel. Tex. 1.3.0 (1 hane, 2 honor, inga yngel)
Vid okänd könsfördelning ska detta anges.

Säljaren ansvarar för att ha CITES-intyg för arter som kräver dessa, likaså att inte lämna in arter som är förbjudna i akvariesammanhang.

Säljare får anmäla maximalt 5 poster av samma karaktär på auktionen. Te x kan du ha mer än 5 poster av Guppy, men inte mer än 5 poster av samma Guppy-variant.
Utrop på auktionen börjar på 30: -, tänk på det när du planerar dina poster.
Säljaren har rätt att sätta ett mini-pris på posten, auktionen kommer då att börja på det satta mini-priset. Om det inte kommer något bud på mini-priset kan säljaren välja att sänka mini-priset under auktionen.

Fastpris – Tillbehör, växter, böcker mm.

Tillbehör, växter, snäckor och liknande ska anmälas till fastpris.
Du kan även sälja fisk snäckor- och räkor på fastpris, tex skräpräkor, eller om du har flera poster än 5 som du anmält till auktionen.
Det du säljer ska vara i ett fungerande skick, om tillbehör inte är kompletta ska detta framgå.
Säljaren sätter själv pris på varje post på fastpris dock lägst 20kr.

Det finns inga begränsningar i antal poster per säljare.

Packning – att tänka på.

Djuren ska packas så det finns gott om utrymme för luft i förpackningen. Har man många eller större djur så packa hellre i flera påsar och sätt ihop påsarna med tex genomskinlig packtejp, snöre eller buntband, men se till att inte påsarna skadas. Påsar med hörn ska tejpas så att hörnen försvinner, använd gärna genomskinlig packtejp.

Plastpåsar ska vara kraftiga (inga tunna fryspåsar och ha rundad botten så att djuren inte kan fastna/klammas i hörnen. Påsar som är utformade för att packa levande fisk i går ofta att köpa i din lokala akvariebutik eller kan beställas på nätat.

Djuren ska packas så att det lätt går att se dom.
Påsarna ska packas med ca 1/3 vatten och 2/3 luft och ska gå att öppna och packa om vid behov.
För större fiskar kan man med fördel använda en frigolitlåda eller en stor hink.

Kampfiskhanar bör ha en mörk påse runt nedre delen av påsen för att minska stress.

Räkor ska ha gott om växter, nät eller filtervadd att sitta på.

Till dig som vill köpa på auktionen och på fastpris-bordet

Alla poster på auktionen kommer slumpvis plockas upp och auktioneras ut.
Köpare får själva hålla koll på vilka poster man vill buda på, dom kommer inte att ropas ut i någon speciell ordning.
Lista på föranmält gods finns på GCAS hemsida och det finns även länkar i evenemanget på Facebook.

Kontant betalning gäller för både auktions och fastpris.
Auktions-poster betalas kontant direkt till löparen som kommer med godset.
Fastpris-poster betalas med kontanter till funktionären vid fastpris-bordet.
Röda lappar finns utplacerade i lokalen, dessa kan användas vid budgivningen.

Allt på auktionen och fastpris-bordet säljs i befintligt skick.

Säljaren ansvarar för att tillbehör fungerar och att djur är friska och mår bra och inte GCAS.
Efter genomfört köp är djurets välmående köparens ansvar.